petak, 28. veljače 2014.

Nature park Blidinje (BIH)

My internet connection is really bad so I'll keep this one short, at least as far as the text goes. The photos were taken a few years ago and I have shared some of the photos from this trip before so I guess this is post no.2 about Blidinje.
Internetska veza mi je loša pa će ovaj post biti kratak barem što se teksta tiče. Fotografije su od prije par godina i već sam podijelila neke fotografije sa ovog izleta pa se može reći da je ovo drugi post o Blidinju.Sandra Haddad: wedding dresses/ vjenčanice Sandre Haddad


Don't you just love when someone steps out of the ordinary? Croatian designer Sandra Haddad stepped into a fairy world when she designed her wedding dresses...and aren't they just a dream?

Zar nije divno kada netko izađe iz okvira? Hrvatska kreatorica Sandra Haddad zakoračila je u svijet vila kada je kreairala svoje vjenčanice...i zar nisu jednostavno bajne?
FAIRYTALE proljeće/ljeto 2013.
http://www.sandra-haddad.com
FAIRYTALE proljeće/ljeto 2013.
http://www.sandra-haddad.com

FAIRYTALE proljeće/ljeto 2013.
http://www.sandra-haddad.com


četvrtak, 27. veljače 2014.

This sort of freedom is not chaos nor anarchy/ Ova vrsta slobode nije ni kaos ni anarhija

'My desire was to give my audiences my own sense of something wild and unrestricted that ran like water in the mountains, or clouds changing shape in a gale, or the continually dissolving and transforming images of a dream. This sort of freedom is not chaos nor anarchy. On the contrary, it is a result of painstaking design, and in this work I have given more conscious attention to form and construction than I have in any work before. Freedom is not achieved simply by working freely.'  from Author Foreword to Camino Real
                     
It came to me as a surprise that people used to (and maybe still do) walk out of this play. Tennessee Williams has written many beautiful plays but I have to admit this one has a special meaning for me. Tastes are not to be debated, they say? But what is there to debate if not our tastes? By that I mean that there is nothing wrong in discussing what we like and what we don't...However, this post will not turn into a discussion of the book. It is just that ....Tonight I'm rereading it...and rereading a book is somewhat like catching up with your old friend, isn't it? A reason for celebration even?

What particularly captured my attention tonight was what Tennessee said about the process of creation. 'Freedom is not achieved simply by working freely.' We are often not aware of how much effort goes into creating something. I would even go so far as to say that there is a great mystery in the process of creation...and perhaps it shouldn't be any other way around.

"Moja želja bila je dati mojoj publici moj vlastiti osjećaj nečega divljeg i neobuzdanog, nečega što teče kao rijeka u planinama ili  kao što su oblaci što mijenjaju oblik pred naletom snažnog vjetra ili kao neprestalno promjenjive i transformirajuće slike sna. Ova vrsta slobode nije ni kaos ni anarhija. Naprotiv, to je rezultat jako pažljivog osmišljavanja, i u ovom djelu ja sam uložio puno više pozornosti na formu i konstrukciju nego u ikojem djelu prije. Sloboda nije ostvariva samo time što radimo na slobodan način. " Iz Autorovog predgovora Camino Realu

Iznenadilo me čuti da su ljudi izlazili (a možda) još izlaze s ove predstave. Tenessee Williams je napisao brojne prekrasne drame, ali ova moram priznati ima posebno značenje za mene. Kažu da se o ukusima ne raspravlja? Ali o čemu da raspravljamo ako ne o našim ukusima? Time mislim da nema ništa lošeg u tome da raspravljamo o onome što nam se sviđa i što nam se ne sviđa. Ipak, ovaj se post neće pretvoriti u raspravu o knjizi. Radi se o tome da je večeras ponovo čitam, a ponovno čitanje knjige je kao susret sa starim prijateljem, zar ne? Možda čak i razlog za slavlje?

Ono što mi je posebno privuklo pozornost večeras je što je Tennessee rekao o procesu stvaranja. "Sloboda nije ostvariva samo time što radimo na slobodan način."  Često nismo svjesni koliko truda ide u stvaranje nečega. Čak bi rekla da je samom procesu stvaranja pristuan misterij...i možda tako i treba biti.

akrilne boje
utorak, 25. veljače 2014.

Spring fashion illustrations/ Proljetne modne ilustracije

  • Romano: E tu, quell'Orietta?
    Jep: Chi è Orietta, mò?
    Romano: Come chi è! Quella che stava a casa tua l'altra sera. Elegante, raffinata. Una bella donna.
    Jep: Roma'... una bella donna alla mia età non è abbastanza. *
*Le Grande Bellezza, 2013 

As I have promised, here is a post with some of my spring fashion illustrations.
Kao što sam obećala, post sa nekim od mojih proljetnih ilustracija.

olovka, akrilne boje

olovka, akrilne boje

olovka, akrilne bojekemijska, bojice

kemijska, bojice

kemijska, bojice

olovka, akrilne boje


making of a fashion illustration/ pravljenje modne ilustracije

I've made this video primarily to see how long (on average) it takes me to do a fashion illustration. There are two of them and the video is about 3 minutes so that would be about a minute and a half per one. Scroll down to see how it looks once it's coloured. (I've started making a video of the colouring but my battery died)
. Have you started to think about the spring? I certainly have despite the fact that this morning it was so cold that I though my brain will freeze or something, I regretted not wearing a hat. Soon you'll see some fashion illustrations inspired by the spring.

Napravila sam ovaj video najviše da bi vidjela koliko mi u prosjeku treba da završim modnu ilustaciju. Ovdje su dvije, a video traje oko 3 minuta pa to znači oko minutu i po za jednu. Dolje je fotografije završene ilustracije. Jeste li počele razmišljati o proljeću? Tko nije? Ja sigurno jesam, iako je jutros bilo toliko hladno da sam požalila što nisam ponijela šešir (imala sam osjećaj da će mi mozak smrznuti), a uskoro ćete vidjeti i neke modne ilustracije nadahnute proljećem.

water colour and pencil
ponedjeljak, 24. veljače 2014.

Beauty review / Recenzija kozmetičkog proizvoda

Catrice eye brow set was a Christmas gift. I have been using it since I have got it (almost 3 months, long enough to form my opinion). I really like that it contains tweezers (functioning ones), a brush and a mirror. It's terribly practical to have all that in one product.

Catrice set za obrve je bio božični poklon. Koristim ga otkako sam ga dobila (skoro tri  mjeseca, sasvim dovoljno za stjecanje mišljenja). Sviđa mi se što se unutar pakiranja nalazi i zrcalo, pinceta (začuđujuće dobro radi) te kist. Jako je praktično što je sve u jednom.


flashlight / natural light (indoors)
photo from the website, Product info

I've found it easy to use. Whether you go for a subtle or a dramatic look, you'll be satisfied,  both are quite easy to achieve. It doesn't stay on all day, the intensity does fade  a bit after about 5 hours. As you can see, there are two shades. I prefer the darker ones as my eyebrows are black, but the blonds I know have told them they find the seemingly grey one quite sadisfactory.

Lako je za korištenje. Lako se postiže i dramatičan i suptilan izgled obrva, pa što god vam je draže, biti ćete zadovoljni. Ne stoji baš cijeli dan, intenzivitet dosta oslabi nakon nekih pet sati. Kao što možete vidjeti, dva su sjenila. Meni više odgovara tamnije jer su mi obrve crne, ali od plavokosih sam čula da su zadovoljne sa ovim naizgled sivkastim.
brow shadow in the shadow, outdoors, natural light

brow shadow up close , sunshine, natural light, outdoors
brow shadow, cloudy day, natural light, outdoors

I hope that was enough of photographs. All in all, I'm happy with this product. The price is affordable and it is available here (I've seen that some American beauty bloggers complain that it is available only in Europe. I hope that will change and that they will start shipping)

Nadam se da je to bilo dovoljno fotografija. Sve u svemu zadovoljna sam s ovim proizvodom. Cijena je pristupačna, ali vidjela sam da se neke američke blogerice žale da nije dostupan tamo nego samo u Europi. Možda će se i to promijeniti.
subota, 22. veljače 2014.

This and that /Ovo i ono

I'm going to start this post with some photographs that I have taken today (on my way to the supermarket). These flowers really made my day. It was raining most of the day but seeing these flowers reminded me that the spring is almost here. I was thinking whether I should edit these photographs or not but didn't cared for how my signature looked on them, somehow it ruined it for me. I decided not to edit them. With editing it's like with make up. Less is often more and if you don't know what you're doing better keep it simple.

Početi ću ovaj post sa nekoliko fotografija koje sam uslikala danas (opet šetajući do supermarketa). Behar me stvarno oraspoložio. Kiša je padala je veći dio dana, ali kada sam vidjela behar, odmah mi je bilo lakše. Znam da će skoro proljeće. Razmišljala sam o tome da obradim ove fotografije, ali sam odustala jer mi se nije sviđalo kako izgleda moj potpis nekako mi upropasti sve, a nisam ih nikako ni obrađivala. S obradom fotografija je kao sa šminkom. Manje je više i ako nisi sigurna što radiš, drži se jednostavnosti.

Beauty is to be found everywhere....


if we look close enough

you have to admire the work ethics of a bee. The rain does not stop it!

busy bee

almost spring

I haven't really shared any photos of the meals I prepare yet. Odd perhaps taken the fact I prepare two to three meals every day (and lots of desserts). The reason I guess is that I never use a recipe. I always improvise when I'm cooking. For me it is a matter of inspiration and spur of the moment thing. When people ask me how I have prepared something, all I can do is tell them the ingredients. It's not that I don't like to share my 'cooking secrets', it's just that I don't remember how I prepared something half of the time, especially if it is a dish I have practically invented. Is that the case with you? Or do you prefer to follow the recipe? Would you like to see more photographs of food on this blog? Sometimes I'm not sure what to include in my posts. There are so many things that I'm interested in and would care to talk about...still I would like some structure. So, what is your verdict? Should food become a part of this blog or not?
salmon, Mediterranean spices and olive oil

cake with dry fruits (a bit of chocolate and cream) on top

cannelloni (filling- a mix of pork and beef+ salsa,  béchamel sauce on top)

little chocolate cake