četvrtak, 27. travnja 2017.

Potraži me u predgrađu....Search for me in the suburbs....


This post is long overdo. Actually these photographs were taken as far back as last Spring. I know, they've been in the archives for a while now. All the reason more to finally share them here. The location where these photographs were taken is Rodoch. If you want to see more photographs from this place, you can check out this recent post of mine.

Ova objava dosta kasni jer zapravo ove fotografije su uslikane prošloga proljeća. Znam, znam, već su dugo u arhivi. Razlog više da ih konačno podijelim. Lokacija za ove fotografije bio je Rodoč. Želite li vidjeti više fotografija iz ovoga mjesta, možete ih vidjeti u ovoj nedavnoj objavi.


Ova dvorišta puna neba i ptica                        These yards filled with sky and birds
uđu kao muzika stara                           like old music access a place
nekad duboko u nas                      somewhere deep in us
i tu zauvijek ostaju.                       and remain there forever
Tu ćeš sresti                              You will meet there
davno poznata lica               long known faces
jedan je kuštravi dječak              one boy with messy hair
uvijek u proljeće tu,                is always here in Spring
ti znaš zašto dolazi. *                     you know why he comes.

                                                              lyrics from this song/  stihovi ove pjesme

 


I will probably never get tired of wearing this midi skirt. This time I decided to pair it with a dress! I often wear dresses as tops. I think that one of the reasons I do it of practical nature. I own more dresses than tops. Do you ever wear skirts over dresses? What do you think about it? Speaking of this dress, it features embroidery I did myself. Do you like this embroidery trend? Have you ever tried doing embroidery?

Nikada mi neće dosaditi ova suknja dužine do gležnjeva. Ovoga puta odlučila sam je uskladiti s haljinom. Čestom nosim haljine umjesto majica (topova). Mislim da je jedan od razloga čisto praktične prirode. Imam više haljina nego majica. Nosite li vi ikada suknje preko haljina? Što vam se čini od toga? Kad smo već kod haljine, vez na njoj sam sama radila. Sviđa li vam se ovaj trend veza na odjeći? Jeste li sami nešto slično probali? 

Slikovni rezultat za modaodaradosti embroidery
here

scarf/marama: dar
dress/haljina: old+ DIY embroidery ( stara haljina, a vez je moj rad)
skirt/suknja:vintage
shoes/cipele: nosens


This area is know as Varda. Its located about Rodoch. The view from there is quite stunning, wouldn't you agree? I'm always amazed at just how much beauty there is in the area surrounding Mostar city. During Spring, everything is so green. I love it. That would be all for today. Thank you for reading!

Ovo područje je poznato kao Varda, a nalazi se iznad Rodoča. Pogled odavde je jako lijep, zar se ne biste složili? Uvijek se oduševim koliko ljepota ima u ovom području koje okružuje grad Mostar. U proljeće je sve zeleno i jako mi se to sviđa. To bi bilo sve za danas. Hvala na čitanju!srijeda, 26. travnja 2017.

Back in time (ethno village Herzegovina) / Put u prošlost..... (etno selo Hercegovina)


Do you ever wish you could travel back in time? Time travel is a very popular theme in science fiction. I can't tell you how many novels about time travel I have read so far. However, that is not what I wanted to talk about. Advancement of technology may very well allow us to physically travel back in time some day but there are other way to travel back in time. Our mind can take us anywhere, as long as we know how to use it. Yesterday I read one famous classic (my review here). While I was reading that outstanding classic, I felt like I was travelling back in time. Speaking of travelling back in time, some places might take us back in time. You know, every time I visit this little touristic village (still under construction) in Medugorje (Bosnia and Herzegovina), I feel like I have indeed travelled back in time. I suppose that is might be one of the reasons why I keep coming back here. 

Poželite li ikada da možete putovati u prošlost? Putovanje vremenom je jako popularna tema u znastvenoj fantastici. Ne mogu vam reći koliko sam romana o putovanju vremenom dosad pročitala. No, nisam htjela o tome pričati. Napredak u tehnologiji može nam doista jednoga dana omogućiti da fizički putujemo vremenom, ali postoje i drugi načini za putovanje vremenom. Naš um nam može svugdje odvesti ako se znamo njime koristiti. Jučer sam pročitala jedan poznati glasik (moj ogled ovdje )  i dok sam čitala taj izvrsni klasik, imala sam osjećaj da putujem vremenom. Kad već govorimo u putovanju u prošlost, neka mjesta nas mogu tamo vratiti. Znate, svaki put kada posjetim ovo malo turističko mjesto (još uvijek u izgradnji) u Međugorju ( u BIH), osjećam kao da sam doista otputovala u prošlost. Pretpostavljam da je to  jedan od razloga zašto se vraćam ovdje.  Now, back to colour. One thing I love about Herzegovina is the blue of its sky. Quite often, the sky here has this magical shade of blue. I don't know what it is. Is the sun? Is the climate? Some of these photographs were overexposed, so I try editing them by toning down the brightness. I hope you can see what the actual colours were like. I forgot how much time it takes to edit a photograph. It's been ages since I edited anything for this blog of mine. While I was at it, I made the above shots (the ones you already had the change to see) black and white. I always liked black and white photography.

Sada, povratak u boju. Jedna stvar koju volim u Herzegovini je plavetnilo njegoga neba. Ovdje je dosta često nebo ima čarobnu nijansu plave. Ne znam o čemu se radi.  Je li to sunce? Je li to klima? Neke od ovih fotografija su bile previše svijetle, pa sam ih pokušala urediti tako da sam smanjila svjetlost i nadam se možete vidjeti kakve su zapravo bile boje. Zaborvila sam koliko vremena treba za urediti fotografiju. Već dugo nisam dorađivala fotografije za ovaj blog. Dok sam se s tim bavila, ove gornje sam fotografije učinila crno bijelim (kao što ste mogli vidjeti). Uvijek mi se sviđala crno bijela fotografija.


I'm always inviting you to visit Herzegovina. I suppose it's only natural as I live here now. My blog was never strictly a fashion one, I always wrote about things I enjoy or/and things that interest me. Why not? I know how much I enjoy travelling 'virtually' while I'm reading other blogs. A lot of people ask me do I miss Croatia. Naturally I do. All my love for this region aside, I would move back home tomorrow if I could. There is no place like Dalmatia for me. I'm sure most people feel that way about their home. Still, I'm aware that it is a privilege to live in a region as beautiful as Herzegovina. I try to make the most of my stay here. After all, you never know where life might take you. It is always a good idea to be a tourist in your own town/place/country/region. Some day you might be forced to move and then you might regret not learning more about the place you lived in.

Uvijek vas pozivam da posjetite Hercegovinu. Pretpostavljam da je to prirodno jer tu sada živim. Moj blog nikada nije bio samo o modi, uvijek sam pisala i o stvarima u kojima uživam i koje me zanimaju.  Zašto ne? Znam koliko uživam u virtualnim putovanjima dok čitam druge blogove. Puno ljudi me puta nedostaje li mi Hrvatska? Naravno da da. Na stranu sva moja ljubav prema ovoj regiji, sutra bi se tamo preselila da mogu.  Za mene nema mjesta nalik na Dalmaciju. Sigurna sam da se većina ljudi tako osjeća kada je u pitanju njihov dom. Ipak, svjesna sam da je privilegija živjeti u ovako lijepoj regiji kao što je Hercegovina. Trudim se iz svoga boravka ovdje najviše izvući. Na kraju krajeva, nikada ne znate gdje vas život može odvesti. Uvijek je dobra ideja biti turist u svome gradu, mjestu, zemlji ili regiji. Jednoga dana možda ćete se morati preseliti i onda će vam biti žao što niste više naučili o mjestu u kojem ste živjeli. 

 


As far as outfit is concerned, it is all about dark blue and grey tones. I think these two colours (grey and blue) match quite nicely....or at least I hope so. Yesterday I finally ordered the curtains for my new home. Guess in what colour? Blue. What can I say? I love this colour. I don't have much else to say about this outfit. I wore this skirt previously here, here and here. I paired it with these dark blue shirt I had for ages. I'm still into wearing tote bags. That would be all. Have a nice day!


Što se tiče odjevne kombinacije, sve se temelji na tamno plavoj i sivim tonovima. Mislim da se ove dvije boje (plava i siva) lijepo slažu...barem se nadam. Jučer sam konačno naručila zavjese za novi dom. Pogodite u kojoj boji? Plavoj. Što reći? Volim ovu boju.  Nemam puno toga drugoga reći o ovoj kombinaciji. Ovu sam suknju već nosila ovdje, ovdje i ovdje. Uskladila sam je s ovom tamno plavom košuljom koju imam već dugo. Još uvijek stalno nosim velike torbe. To bi bilo sve. Ugodan dan želim!
shirt/košulja: old, skirt/suknja: zara, bag/torba: not branded/nije markirana, heels/pete: Peko, sunnies/sunčane: New Yorker
utorak, 25. travnja 2017.

What makes a dress perfect?


What makes a dress perfect? Is the cut? Is the feeling it gives to us? Is it the gift on increased confidence? Is it a sensation of feeling good in our skin? What is the important thing in choosing a dress? I suppose that the answer to that question will depend on the person asking the question. I would be curious to know what makes a dress perfect for you. Some people are more sentimental about clothes than others. For some ladies the perfect dress is the one they had and loved for a long time. For others, it is that brand new dress that seems to promise a new adventure. Both answers are perfectly valid in my opinion.Some women like to follow trends and there is nothing wrong with that if that is what you enjoy doing. Some women prefer dresses that were popular in other decades. Again, nothing wrong in having a passion for retro fashion. 

Still, we can probably all agree that a perfect dress is one that simply said- feels right. Finding the right fit is important, but perhaps the most important thing is the feeling some dress might give to us.  It is not just about finding the right fit for our body, it is often about finding a dress that is an emotional fit. It is hard to define what is that x factor that makes some dress feels just right. Nevertheless, I would say that most often what feels right, also makes us look good. Feeling good in the clothes we wear is a very important thing. You know that moment when you slip a certain dress on and you automatically feel better, more confident, more ready to take on the world? Those moments are precious. Such is the power of clothing. It is not this greatly superficial thing some would try to make us believe. What is superficial after all? Why should attachment to clothes be considered more superficial than let's say attachment to gadgets or cars? 

Being crazy about clothes is, naturally, optional. Not everyone needs to be crazy about dresses either. If you ask me, a woman can be just as feminine wearing pants as she can be wearing a dress. Still, there is something about putting on a dress that feels special to me. Finding the perfect dress (for whatever occasion) is always such a special moment. Whatever kind of relationship you might have with clothes (and dresses), it will probably be an ever changing one. Our tastes may change. Our needs can change. Sometimes we think about what we're going to wear a great deal, sometimes we don't think about it at all. So, the answer to the question what makes a dress perfect for you might be harder to pin down then it may seem at first. It is all relative really. We can talk about what makes a dress fit perfectly, but there is no accounting for tastes. So, ultimately the answer to this question might be very personal. 

I would say there are a few factors that make a dress perfect. First, a dress might be perfect for the moment because it can reflect our present state, sentiment or preference. Secondly, a dress can be perfect if it is ideal for some occasion (more or less formal). Finding the right dress for some occasion is such a relief. Once you get that out of the way, you always feel better about the event itself, whatever that event might be. Thirdly, a dress might be perfect because you're attached to it to for sentimental reasons. The perfect dress may not fit perfectly your body or even your taste, but if it fits your heart, that's all it matters. 


beach strapless a-line/princess vintage rose long tulle bridesmaid dressWedding dresses have been around for a while. Wedding attire may differ greatly depending on a culture of bride and groom. However, in most traditions there is such a thing as a wedding attire. Throughout history people deemed that is the way it should be. They might have been on to something. Considering what marriage should be about, there is nothing surprising in human desire to celebrate this day in a special way. The fact that this special day usually includes clothing is hardly surprising.chic modern beaded lace trumpet/mermaid wedding dress

 During history wedding attire underwent many changes. Most people don't realize that white wasn't always a traditional choice. In fact, some believe that white was popularized by Queen Victoria. White became a symbol of status because only well do brides could afford to get married in white gowns. Basically, in the old days, they didn't exactly have washing machines or dry cleaning, so when an expensive material was stained, it was as good as ruined. This made white wedding dresses even more prestigious. Hence, the white wedding dress became a symbol of wealth and luxury. 


European folklore dresses testify to the fact that European woman used to get married wearing red (just like it is customary in many Eastern cultures) because red is considered to be the colour of love. However, today most wedding dresses in Western cultures tend to be white (for reasons I just explained). Not that  that makes the bridal options limited. For most of us white is now a logical choice and we don't feel limited by it. Bridal industry offers so many options nowadays. Vintage wedding dresses are probably the best choice for those who like retro style. Plus size Bridesmaid  dresses  needn't be dull either. These days we're really spoiled for choice. There are so many options available nowadays and if you ask me that's a good thing. The more choices, the better, right? Or was it all more simple in the old days? Was it easier to select a perfect dress when we weren't so spoiled for choice? What do you think? elegant sequins long v neck sheath/column bridesmaid dressponedjeljak, 24. travnja 2017.

Inspired by post/ Nadahnuta s objava....(Ivana Marković)


It's time for my favourite feature on this blog. This will be my last Inspired by post this month. My hand is not healing well, so I won't be doing any drawing/painting any time soon. It's been two weeks since my art related hand injury and my hand still hurts. Who knew drawing was so dangerous? Anyhow, I painted this one with acrylic paints, the medium is acrylics on cardboard. I planned to apply another layer of paint, but I had to leave it as it is because my hand is in no state for painting. I do love this outfit I illustrated. It is so feminine, isn't it?  The girl I illustrated is a dear fellow blogger Ivana  from blog bambolai. Check  her outfit here to see the inspiration behind this painting. 

Vrijeme je za moju najdražu rubriku na ovom blogu objavu ovoga mjeseca, a ova će biti zadnja Nadahnuta s ovoga mjeseca. Ruka mi se ne oporavlja dobro, tako da se neću baviti crtanjem/slikanjem još neko vrijemo. Prošla su dva tjedna od kada sam povrijedila ruku zbog previše crtanja/slikanja, a ruka me još uvijek boli. Tko je znao da je crtanje tako opasno? Uglavnom, ovu sam ilustraciju naslikala akrilnim bojama, tako da su medij akrilne boje na kartonu. Planirala sam staviti još jedan sloj boje, ali morala sam odustati jer mi ruka nije u stanju za slikanje. Stvarno mi se sviđa ova kombinacija koju sam naslikala. Baš je ženstvena, zar ne? Djevojka koju sam naslikala je moja draga blogokolegica Ivana s bloga bambolai. Pogledajte njenu odjevnu kombaciju ovdje da biste vidjeli nadahnuće iza ove slike.


#fashionillustration

#fashionillustration

modna ilustracija #modaodaradosti


subota, 22. travnja 2017.

Details from my home (Easter edition) / Detalji iz moga doma ( Uskršnje izdanje)

Details from my home is not a very frequent feature on my blog (for a number of reasons). For one, the decor in my home doesn't change that often. Moreover, I often include photographs from my home when I do book reviews or when my publish my art. So, you see bits of my home anyway. However, this Easter I did some home made decorations so it seems like a good idea to share them here. In addition, I wanted to show you how I decorated my Easter eggs this year. I tried many different techniques but my favourite one is a traditional one. This traditional technique  consist from decorating the eggs with plants ( the eggs are placed in a pair of tights to secure the plants in place) and then cooking the eggs in onion peels so you get this (in my opinion) absolutely gorgeous colour. If you want to see the results of this traditional method, scroll down. 

If you want to see my previous post from this (Details from my home) feature you can check them out here, here  , here and here.

Detalji iz moga doma i nije baš česta rubrika na ovome blogu iz više razloga. Prvo, dekor kod mene doma se i mijenja tako često. Osim toga, često objavim fotografije iz moje kuće kada radim oglede knjiga ili kada objavljujem svoje crteže i slike. Tako da ionako imate priliku vidjeti neke djeliće moga doma. No, ovoga sam Uskrsa radila sam neke dekoracije sama pa mi se činilo kao dobra ideja da ih podijelim. Osim toga, htjela sam pokazati kako sam ukrasila jaja. Probala sam puno različitih tehnika, ali najdraža mi ipak ostaje tradicionalna metoda ukrašavanja jaja koja uključuje prislanjanje biljaka na koru jaja ( biljke ostaju na mjestu tako da ih se stavlja i zaveže u par najlonki) i kuhanja u kori od luka koja im daje (po mome mišljenju) doista prekrasnu boju.

 Želite li vidjeti moje prijašnje objave na ovu temu detalja iz moga doma, možete ih pogledati ovdje, ovdje, ovdje i ovdje


modaodaradosti
This pink vase was made from a shampoo bottle...If you want to see how, check out this post .

Ova roza vaza je napravljena od boce šampona...želite li vidjeti kako, pogledajte ovu objavu.

modaodaradosti


Details from my home Details from my home

#modaodaradosti #uskrs

#cherrypie #kolačsvišnjama


Details from my home
decoupage box here
decoupage kutija ovdje


uskršnja jajaDIY PROJECT OF THE DAY: 

How to refresh an old basket? 

My husband wanted to throw this old basket into garbage, but I decided to turn it into something useful. So, I painted it  white acrylic colours and used it as a piece of decor for this Easter. I don't plan to get rid of it. I'm sure I'll manage to find some good usage for it in my new home.  When it comes to seasonal decor, I think it's always a good idea to try to incorporate it into our homes. 


                                              

NAPRAVI SAM PROJEKT DANA

                                                          Kako osvježiti staru košaru?

Moj muž je htio baciti ovu staru košaru u smeće, ali ja sam je odlučila pretvoriti u nešto korisno pa sam je obojala s bijelim akrilnim bojama i upotrijebila ju kao komad dekora za ovaj Uskrs. Ne planiram se nje riješiti. Sigurna sam da ću joj pronaći neku namjenu u novom domu. Kada su u pitanju te sezonske dekoracije, mislim da je uvijek dobra ideja uključiti ih u naš dom.

                                           


uskršnje dekoracije
DIY of the day


                                                    How much seasonal decor is enough?

You really don't need to have tons of seasonal decor. Sometimes a few small things are enough. The trick is in knowing to work with what you already have. However, there is nothing wrong in having tons of seasonal decorations if that is something you truly enjoy. Some people are very enthusiastic when it comes to seasonal decor and I actually think that's very sweet. Still, you shouldn't feel pressured to be one of those people. When it comes to decorating your own home, you should really think about what makes you happy. It's your home, you know. You don't have to put out a single Easter/Christmas/whatever decoration if that is just not your thing. 

                                                  Koliko je sezonskih dekoracija dovoljno? 

Zapravo vam ne treba hrpa sezonskih dekoracija. Ponekad je par sitnica dovoljno. Trik je u tome da znate upotrijebiti ono što već imate. No, nema ništa loše u tome da imate hrpu dekorativnih sitnica za svaku prigodu ako je to nešto u čemu stvarno uživate. Neki ljudi su jako posvećeni sezonskim dekoracijama i meni je to iskreno jako slatko. Svejedno, ne biste trebali osjećati pritisak da budete jedna od tih osoba. Kada je u pitanju ukrašavanje vašega doma, morate stvarno razmisliti o onome što vas čini sretnim. To je vaš dom, znate. Ne morate izvaditi ijednu uskršnju/božićnu/bilokakvu dekoraciju ako se vama to ne sviđa. 

Details from my home


white basket Easter eggs


details from my home #DIY #whitebasket