ponedjeljak, 30. siječnja 2017.

Fashion illustrations of the day (red lip) / Modne ilustracije dana (crvene usne)

One evening, two fashion illustrations. I didn't use any reference. It was just me and my imagination.  You know, I'm not even sure if it is one girl or two of them. It was only after I had painted them, that I noticed that these two faces are quite similar. Perhaps it is the same girl? These two illustrations have another thing in common. Both of these girls are wearing a red lipstick- or is it one girl  wearing a red lipstick with two different outfits? Either way, it is all about the red lip. Never underestimate the power of a red lipstick. 

The first outfit is a combination of a purple sheer blouse with flare sleeves and blue jeans. The bag she is wearing is a clutch. A cute outfit, perhaps not suitable for this kind of weather but with a very warm coat and an additional layer of clothing it could work just fine. Layering, layering, layering- it is still all about layering. The second outfit is a similar combination, just the top is red in this case. Alright, you can't actually see the jeans on the second painting, but you can take my world for it. What can I say? Right now it is all about jeans and adorable tops in this head of mine.

 For those of you that are day dreaming of Spring and Summer, these two fashion illustrations can serve as an inspiration for the warmer months. Surprisingly, I'm fine with Winter- for now. Anyway, the medium of both of these is watercolour on paper. I honestly love these two turned out. That thin brush I bought is making my life so easier...and the shop assistant told me it can't be used for watercolour. Well, I guess she was wrong because it works like a charm. Have a great week everyone!

Jedna večer, dvije modne ilustracije. Nisam radila prema nikakvoj slici ili predlošku. Samo ja i moja mašta. Nisam čak ni sigurna je li u pitanju ista djevojka ili dvije različite. Tek kada sam ih naslikala, primijetila sam da su ova dva lica jako slična. Možda je to ista djevojka? Ove dvije ilustracije imaju još nešto zajedničko. Obje djevojke nose crveni ruž...ili to ili ista djevojka nosi crveni ruž sa dvije različite kombinacije? U svakom slučaju, naglasak je na crvenom ružu. Nikad nemojte podcijeniti moć crvenoga ruža za usne. 

Prva odjevna kombinacija se sastoji od prozirne ljubičaste bluze sa širokim rukavima i plavih traperica.  Nosi i malu torbicu bez naramenica. Slatka kombinacija, ne baš prigodna za ovo vrijeme, ali možda ispod jako toploga kaputa i još ponekog sloja odjeće? Slojevito odijevanje je još uvijek glavna stvar. Druga kombinacija je slična, samo je majica u ovom slučaju crvene boje. Dobro, ne možete baš vidjeti traperice na drugoj slici, ali mi možete vjerovati na riječ. Što reći? Trenutno mi se u glavi sve vrti oko traperice i slatkih topova.

Za one od vas koji sanjaju proljeće i ljeto, ove dvije modne ilustracije mogu poslužiti kao nadahnuće za toplije mjesece. Iznenađujuće, meni zima zasada ne smeta. Uglavnom, medij za obje ilustracije su vodene na papiru. Onaj tanki kist koji sam kupila mi je olakšao život....a prodavačica mi je rekla da se ne može koristiti za vodene boje. Izgleda da je bila u krivu jer meni je odličan. Želim svima divan tjedan!


modaodaradosti


modaodaradostimodaodaradosti
fashion illustration


painting


modaodaradosti

#fashionLet's connect on other social media:

nedjelja, 29. siječnja 2017.

Inspired by..... Barbara

Time for another Inspired by post. This is a regular feature on my blog (you can see the last feature here). This time I'm featuring a fashion illustration of Barbara from my kind of joy blog.  I already illustrated her once (here), so this is my second time. The medium is watercolours on cardboard. This painting was inspired by  this look of hers. This was a really fun outfit to illustrate, I liked it a lot. How do you like it?

Vrijeme je za još jednu Nadahnuta s objavu. Ovo je redovita rubrika na mome blogu (zadnju možete vidjeti ovdje). Ovaj put dijelim modnu ilustraciju Barbare s my kind of joy bloga. Već sam je jednom ilustrirala ovdje tako da je ovo drugi put. Medij su vodene boje na kartonu. Ova slika je nadahnuta s ovom njenom kombinacijom. Ovo je bila jako zabavna kombinacija za ilustriranje, baš mi se svidjela. Je li se vama sviđa?

Inspired by http://www.mykindofjoy.com/modaodaradosti

Let's connect on other social media:


subota, 28. siječnja 2017.

Making of a fashion illustration / Crtanje modne ilustracije ( Dolce& Gabbana Spring Summer 2017)


Today I'll be sharing with you one of my recent fashion illustration. This one was inspired by Dolce & Gabbana  Spring Summer 2017 runaway look. What did I like about this look? Well, frankly I liked everything about it, from the gladiator vibe to  this gorgeous mustard green colour.  The model was also gorgeous, I don't know her name, but I love her attitude on the runway. Who wouldn't want to draw her? Who wouldn't want to illustrate something like this? Who doesn't like Dolce & Gabbana? 

Danas sa vama dijelim svježu (ili kako bi mi u Dalmaciji rekli "frišku") modnu ilustraciju. Ova je bila nadahnuta revijom Dolce& Gabbana za proljeće i ljeto ove godine. Što mi se svidjelo? Baš sve, od gladiatorskog štiha do ove prekrasne nijanse zelene boje koja me pomalo podsjeća na senf (kada mi senf bio zelen). Manekenka je također jako lijepa, ne znam kako se zove, ali sviđa mi se njen stav na pisti. Tko je ne bi želio nacrtati? Tko ne bi poželio ilustrirati ovako nešto? Tko ne voli Dolce& Gabbana marku?

dolce &gabbana spring summer 2017
 The process of making a fashion illustration like this is pretty simple if you know what you're doing. If you don't know anything about it, there are YouTube tutorials you can watch and books (not to mention courses) that explain it. I opted for YouTube, probably because it is free. Anyhow, I think I already told you that I found an illustrating teacher I like. I've started following  Zoe Hong (here)  recently and hers is still my go to channel. From my own personal experience, fashion illustrating is mostly a matter of practice. Every illustrator I've talked to says it takes a long time to develop one's style and that is...absolutely true. So, practice, practice, practice.  After that, all you need to do is find a look that you like, then draw it in your own style. I'm pretty happy with this one. Naturally, I'm speaking from a perspective of someone who is doing fashion illustrations for the fun of it. It is not like I'm planning to become a fashion illustrator. I'm just (like every women I know) a perfectionist, so even if something is a hobby for me, I want to own it. Plus, I love fashion so having a lot of fashion inspired paintings, illustrations and drawings is a win win in my book.

Sam proces izrade modne ilustracije je poprilično jednostavan ako znate što radite. Ako ne znate, postoje youtube tutoriali koje možete gledati, knjige koje možete čitati, a i tečajevi koje možete pohađati. Ja sam odabrala YouTube- vjerojatno jer je besplatan. Zoe Hong sam nedavno počela pratiti i već sam je spomenula na blogu, još uvijek pratim njen kanal i mogu ga preporučiti još jednom (ovdje). Iz nekoga osobnoga iskustva, modne ilustracije su većinom stvar prakse. Svaki ilustrator s kojim sam pričala kaže da treba puno vremena da bi se razvio vlastiti stil i to je...stvarno istina. Tako da, vježba, vježba i vježba. Nakon puno prakse preostaje vam samo pronaći neku kreaciju koja vam se sviđa i nacrtati je u svom stilu. Dosta sam zadovoljna s ovom. Naravno govorim iz perspektive nekoga tko radi modne ilustracije za svoju dušu. Nije da se planiram baviti modnom ilustracijom. Po prirodi sam perfekcionist (kao i svaka žena valjda) pa želim da sve što radim bude što bolje, čak i kada je neki hobby u pitanju. Osim toga, volim modu i nekakav scenarij u kojem završim s hrpom crteža, ilustracija i slika nadahnutih modom je svakako pozitivan.
 watercolour


 fashion illustration

The medium of this one is watercolour on paper. When you're working with watercolours, you can sketch with a pencil first. You can always delete the pencil later. This will depend on the effect you're going for, I sometimes do it and sometimes I do not. One trick that I learned from watching tutorials from Zoe is that you should try out your watercolours before you apply them. Make a stroke and see if it is what you want. If not adjust the colour and your tool (in this case a brush). Typically,  I do these test moves on the bottom of the sheet of paper I'm painting on because I figured I can always cut them out..or even leave them be. However, if you want a really clean look then best to do these tests on another sheet (but it has to be the same kind of paper as the sheet of paper you're using for painting). 

Medij je akvarel na papiru. Kada crtate s vodenim bojama uvijek si možete prvo skicirati s olovkom. Uvijek možete kasnije izbrisati olovkom. Ovo će ovisiti o efektu koji želite postići, npr. ja to nekad radim, a nekad i ne. Jedan trik koji sam naučila gledajući tutoriale je da trebate isprobati vodene boje prije nego što ih stavite na papir. Napravite pokusni potez i vidite je li to ono što želite. Ako ne, prilagodite boju i alat (u ovom slučaju kist). Ja uobičajeno radim te poteze na istom komadu papiru na kojem slikam (pri dnu) jer računam da ih uvijek mogu odrezati  ili ih čak tako ostaviti. Naravno, ako želite postići uredan izgledan onda je najbolje da napravite taj test na drugom papiru, ali mora biti iste vrste kao onaj komad papira koji koristite za crtanje).


modna ilustracijaWhat do you think about this illustration? Do you like it? What do you think about the outfit itself? I do really like this collection. In fact, I sketched another runaway look from this D&G collection. I'm not sure when I will find the time to colour it, but as soon as I do, I will post that one too. P.S. I'm trying to come up with a new blogging schedule, I still haven't worked it out. All I can tell you for now is that I probably won't post as often as I used to.

Što vam se čini od ove ilustracije? Sviđa li vam se? Kakav je dizajn? Meni se stvarno sviđa ova kolekcija. Zapravo sam već skicirala još jednu kombinaciju s piste iz ove D&G kolekcije. Nisam sigurna kada ću je stići obojiti, ali čim je obojim, objavit ću i tu. P.S. Pokušavam napraviti neki novi raspored objavljivanja, nisam još sve smislila, zasada vam samo mogu reći da vjerojatno neću objavljivati onako često kao nekad.


ponedjeljak, 23. siječnja 2017.

Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper (book recommendation/preporuka knjiga)

Today just one quick reading recommendation. The Yellow Wallpaper is a short story by Charlotte Perkins Gilman. It was published in 1899 (as you can see on these photographs). Here is a link to a pdf version of this text. The author's right are expired, so feel free to pass it around- it is one of advantages of reading classics:). I do consider this short story to be a classic. It tells a story of a woman who is recovering from post natal depression and is confined to her room. It is considered to one of the earliest works of American feminist literature. In its time it was a very important and ground breaking work because it shed more light on mistreatment of depression in woman (and in many ways it is still relevant), but I think that even if we put all of that aside, it is still a  great story. Even without its important historical context, the story is strong enough to stand on its own. In reality, it is a well written and touching short story. Moreover, I would say that this 6,000 words short story is a small masterpiece. 

Danas samo jedna brza preporuka za čitanje. Žute tapete su kratka priča Charlotte Perkins Gilman. Objavljena je 1899. (kao što možete vidjeti na ovim fotografijama). Ovdje je poveznica za stranicu na kojoj možete skinuti pdf verziju koja je pogodna za ispis. Autorska prava su istekla, tako da je slobodno možete dijeliti okolo- to je jedna od prednosti čitanja klasika:). Smatram da je ova kratka priča pravi klasik. Priča o ženi koja se oporavlja od postnatalne depresije i zatvorena je u svoju sobu. Smatra se jednim od najranijih feminističkih djela u američkoj književnosti. Za svoje vrijeme bilo je to vrlo važno i revolucionarno djelo jer je prikazalo krivi tretman depresije u ženskoj populaciji (na puno načina je ovo djelo još uvijek bitno), no mislim da čak i ako stavimo sve to po strani, to je još uvijek sjajna priča. Čak i bez svoga važnoga povijesnoga konteksta, priča je toliko jaka da je vrijedna i sama po sebi. Zapravo rekla bi da je ova priča od 6 000 riječi pravo malo remek djelo.
The story is written as a series of diary entries and it conveys perfectly the feeling of isolation (both psychological and physical) that its protagonist experiences. Because of its theme, it is not the easiest thing to read about, but I think this subject is an important one to read about- and it is still so relevant. The mistreatment of psychological problems is always an important subject. Mental illness are something we shouldn't feel ashamed to talk about. The unnamed female protagonist in this story is separated from her child and confined to her room. All her prepositions for getting better (such as being reunited with her child, reading and spending time with other people) are ignored. The husband of a woman in the story is a physician, but unfortunately his 'treatment' of his wife isn't effective. It is a story of a women who going crazy, but as the author herself said, she wrote it to stop women from being driven crazy.

Priča je napisana kao niz dnevničkih zapisa i savršeno prenosi osjećaj izoliranosti (psihološke i fizičke) kroz koju prolazi glavni lik. Zbog svoje teme i nije najlakše štivo za čitanje, ali mislim da je ova tema jako važna za čitanje i još uvijek iznimno relevatna. Loš tretmant psiholoških problema je uvijek važna tema. Mentalne bolesti su nešto o čemu se ne bismo trebali sramiti razgovorati. Glavni lik ove priče je neimenovana žena koja je odvojena od svoga djeteta. Svi njezini prijedlozi za ozdravljenjem  (kao to da provodi vrijeme sa svojim djetetom, čitanje ili druženje s ljudima) su odbačeni. Muž žene u ovoj priči je liječnik, ali nažalost njegovo liječenje njegove žene nije učinkovito. To je priča o ženi koja gubi razum, ali kao što je autorica rekla, napisala ju je kako bi spriječila da žene budu dovedene do ludila.
The story is actually written on Charlotte's personal experience, because she had undergone treatment for depression, she wanted to point out to her doctor what he was doing wrong. In a way, she accused him of bad treatment of women, but he was stubborn and continued curing post natal depression in his way. Charlotte Perkins Gilman sent him the copy of her story, but he never answered her. Dr. S. Weir Mitchell went on to trying to create hospitals that would treat women by isolating them- which in most cases makes the symptoms of depression worse. This doctor might not have had bad intentions, but he made tragic mistakes. Post natal depression is something that is unfortunately something of a taboo, which makes this story all the more relevant. In any case, The Yellow Wallpaper has my recommendation, both as a work of literature and a historical testament of its time.

Ova priča je zapravo temeljena na osobnom iskustvu Charlotte koja se i sama liječila od depresije i stoga  je željela istaknuti svome doktoru u čemu je griješio. Na neki način ga je optužila za loš tretman žena, ali on je bio tvrdoglav i nastavio je liječiti postnatalnu depresiju na svoj način. Charlotte Perkins Gilman mu je poslala kopiju svoje priče, ali on joj nikad nije odgovorio. Dr. S. Weir Mitchell je nastavio stvarati bolnice koje će liječiti žene tako što će ih izolirati- što u većini slučajeva pogoršava simptome depresije.  Ovaj doktor možda i nije imao loše namjere, ali radio je tragične pogrješke. Postnatalna depresije je nešto što je nažalost još uvijek tabu, što čini ovu priču još više značajnom. U svakom slučaju ova priča ima moju preporuku, i kao književno djelo i kao  svjedočanstvo svoga vremena. 

nedjelja, 22. siječnja 2017.

Nefertiti, Michelle Moran (book review+ my illustration / ogled knjige i moja ilustracija)

I'm getting used to painting on book pages. It is a fun thing to do and it allows me to combine two things I love: reading and painting. The book I used for illustrating this time is Nefertiti by Michelle Moran. Today I will just do this one quick book review.  As I said, I'm keeping longer reviews for my other blog. It's been a while since I read Nefertiti by Michelle Moran, so recently I decided to reread it. I ended up giving up  because I concluded that the book isn't worth a reread. It isn't terrible, but it isn't very good either.  Lately I haven't had much luck with  the historical fiction genre. 

Navikavam se na slikanje na stranicama knjiga. Zabavno je, a osim toga mi omogućuje da kombiniram dvije stvari koje volim: čitanje i slikanje. Knjiga koju sam koristila za ilustriranje ovaj put je Nefertiti Michelle Moran. Danas samo jedan brzi ogled knjige jer kao što sam rekla ti duži ogledi se bolje uklapaju u drugi blog. Prošlo je dugo vremena od kada sam pročitala Nefertiti od Michelle Moran, pa sam je nedavno ponovo uzela u ruke, ali sam odustala jer mi je nije toliko dobra da bi je mogla ponovo pročitati. U zadnje vrijeme stvarno nisam imala sreće s knjigama koje spadaju u povijesnu fikciju. Basically, the issues I have with this novel are the same I have with the majority of historical fiction I have read to this point. The main issue for me is that it  completely fails to transfer a feeling of time past. Another thing that annoys me that authors of historical fiction always claim that have done a tremendous amount of historical research. They always go on how they have fallen in love with history as kids, but few of them seem to know that a few visits to the library doesn't make one a historian. Well, to be honest I think that most times the author aren't to blame. It is the marketing that tries to sell every historical fiction as a 'new historical discovery'. I know that publishing is a very competitive industry, but someone needs to tell them to tone it. For the record, Nefertiti's tomb wasn't found (despite what some catchy headlines suggested), it is unknown to what family she belonged (some even suggest she was a foreign princess). We don't have her DNA nor that of her family members so most speculations about her will remain just that- speculations. The biographical claim of this book is therefore ridiculous. 


Uglavnom, glavna zamjerka ovom romanu je ista koju imam sa većinom povijesnih knjiga koje sam pročitala u zadnje vrijeme. Ključni problem je što nimalo ne uspjeva prenijeti taj neki osjećaj prošloga vremena. Još jedna stvar koja me živcira da pisci povijesne fikcije uvijek tvrde da su napravili veliko povijesno istraživanje. Uvijek pričaju o tome kako su se zaljubili u povijest kao djeca, ali malo njih shvaća da par posjeta knjižnici ne pretvara osobu u povjesničara. Doduše mislim da tu nisu sami pisci krivci. Marketing je taj koji pokušava prodati svaki povijesni roman kao novo povijesno otkriće. Znam da je izdavaštvo industrija u kojoj je natjecanje svakodnevnica, ali netko bi im trebao reći da ne pretjeruju. Činjenica je da grobnica Nefertiti nije pronađena (bez obzira na to što su neke naslovnice tvrdile), nepoznato je kojoj je obitelji pripadala prije udaje (neki čak govore da je bila strana princeza). Nemamo njen DNA niti onaj njene obitelji tako da će većina predviđanja o njoj ostati samo to- predviđanja. Tvrdnje da je ova knjiga biografska su stoga smiješne. 
 Even if you don't know a lot about the culture of ancient Egypt, you have probably heard of Nefertiti. Even if you can't remember having hear about Nefertiti, you must have seen her famous bust sculpture  at least once. It is one of the most copied ancient Egypt's art works. This world famous bust  turned Nefertiti into a timeless beauty icon.  On the other hand, if you're familiar with Egyptian history, then you will understand why Nefertiti fascinates us so. If for nothing else, she was a queen in one of the most interesting and turbulent times of ancient Egyptian history. Her husband, the pharaoh Akhenathen (known also as Amenhotep IV), abolished the state's religion in favour of worshiping one God.

Čak i ako ne znate puno o kulturi drevnoga Egipta, vjerojatno ste čuli za Nefertiti, a čak i ako se ne sjećate da ste čuli njeno ime, sigurno ste negdje vidjeti njenu poznatu bistu jer je to jedna od najpoznatijih svjetskih skultura. To je jedna od najkopiranijih umjetničkih djela iz razdoblja drevnoga Egipta, a samu Nefertiti pretvorila je u vječnu ikonu ljepote. S druge strane, ako ste upoznati s egipatskom poviješću, onda vam je jasno zašto nas Nefertiti toliko fascinira. Ako ništa drugo, bila je kraljica za vrijeme koje je među najzanimljivijima i najturbuletnijima u povijesti drevnoga Egipta. Njen muž faraon Eknaton (poznat i kao Amenhotep IV) , ukinio je državnu religiju i utemeljio štovanje jednoga Boga.


The fact that the author decided to turn Nefertiti into a villain was something I could have lived with but I can't forgive the author for turning her into a simpleton. The way Nefertiti is described is very one-dimensional and quite frankly that ruined the novel for me. In general, the characters are not well developed. The story is actually about Nefertiti's sister Mutnodjemet and told from her point of view. This isn't problematic as such, but this character is portrayed as such a goodie two shoes....honesty, I found it quite annoying. Not only was Mutnodjemet often naive but the novel itself- for example this girl often cures serious illness with mint tea. She is supposed to be this herb healer but it doesn't seem very convincing. 

Činjenica da je autorica odlučila pretvoriti Nefertiti u negativni lik je nešto što nije problematično samo po sebi, ali joj ne mogu oprostiti što ju je pretvorila u glupaču. Način na koji je Nefertiti opisana je ograničen, prikazana je jednodimenzionalno i iskreno to mi je pokvarilo cijeli roman. U globalu, likovi nisu dobro razvijeni. Sama priča je iz zapravo o njenoj sestri Mutni i ispričana je iz njene perspektive. Nemam zamjerku tome, ali ovaj je lik takva dobrica da mi je stalno išao na živce. Nije samo ona naivna već često i sam roman, naprimjer ta djevojka često liječi bolesti s čajem od mente. Trebala bi biti nekakva travarka, ali nekako se to ne čini uvjerljivo. 
The writing style is actually solid, but the story, the plot and the characters failed to move me. The whole novel reads like a soap opera. I didn't care much for it, but if you don't mind the oversimplification of characters, you might actually enjoy the story. It's not terrible, it's just not my cup of tea. I can't say that I liked it. Honestly, I'm somewhat surprised by all the good reviews it received but on the other hand, I can't say it is dreadful. I won't give up on this author, I think she has potential and I believe she can write better. I might give her another chance in near future. 

Stil pisanja je zapravo u redu, ali sama priča, zaplet  i likovi nisu me nimalo dirnuli. Cijeli roman mi je kao sapunica. Nije mi se svidio, ali opet ako vam ne smeta taj nedostatak složenosti likova, možda vam se sama priča i svidi. Nije grozna, jednostavno mi ne odgovara. Ne mogu reći da mi se roman svidio. Zapravo, donekle su me iznenadile sve te dobre kritike, ali s druge strane ne mogu reći da je grozan. Neću odustati od ove autorice zasada, mislim da ima potencijala i vjerujem da može pisati bolje. Tako da joj u bliskoj budućnosti planiram dati još jednu šansu. 

subota, 21. siječnja 2017.

Dame Iris Murdoch

Finally the weekend is here!  What are your plans for tonight? My plan is to stay in and catch up with blogs. Today's post is going to be short and sweet. Just one outfit and book recommendation. First, something about the outfit.  This kind of styling is appropriate for colder days. How to dress when it is cold? If I managed to learn something during these cold days it would be- layers, layers, layers. Cap are also a good idea. If the weather suddenly improves, you can always put your cap in the bag. The same applies to scarves and gloves. Winter accessories are not only stylish, they are also practical- they were made to keep us warm. Keep warm and take care! Book recommendation of the day? The Sandcastle by Iris Murdoch. I'm a big fan of Murdoch, she was an extraordinary novelist.  You can read my book review here. I published this one on my other blog because I decided that I will publish most of my book reviews there. All the photographs were taken in vicinity of Mostar (the industrial zone).

Konačno je tu vikend! Kakvi su vaši planovi za večeras? Ja ostajem kući i nakonađujem propušteno u čitanju blogova. Današnja objava će biti kratka i slatka. Samo jedna odjevna kombinacija i preporuka knjige. Prvo nešto o kombinaciji koja je prilagođena ovoj zimi. Kako se obući kada je hladno? Ako sam išta naučila ovih hladnih dana, to je važnost slojeva. Kape su također dobra ideja. Popravi li se vrijeme iznenada, lako ih je ponovo ubaciti u torbu. Isto vrijedi i za šalove i rukavice. Zimski modni dodaci nisu samo ukras, oni su napravljeni sa svrhom da nam bude toplo. Tako da pazite na sebe i oblačite se toplo! Preporuka knjige dana? The Sandcastle, roman Iris Murdoch. Jako mi je draga ova književnica, smatram da je posjedovala doista izvaredni talent.  Možete pročitati moj ogled knjige ovdje, objavila sam je na svom drugom blogu jer sam odlučila da ću većinu ogleda knjiga objavljivati tamo.  Sve su fotografije uslikane u industrijskoj zoni u blizini Mostara. 


woftd


jacket/jakna: ski pro
turtleneck/dolčevita: terranova
jeans/traperice: piazza Italia
shoes/cipele: retro shoes
the rest/ostalo: no name